Svadba
, zvykový a tanečný prog., 9 párov, trvá 14 min, má 2 časti, ktoré možno oddeliť:
- zavíjanka 7 min.
- vykrúcanka 7 min.

Fašiangy, zvykový a tanečný prog., 9 párov trvá 14 min, má 2 časti, ktoré možno oddeliť:
- bursa 
- fašiangová zábava. 

Regrút, spevácky a tanečný program - odvodové piesne regrútsky tanec, trvá 10 min.

Koleso, ženský tanečný program – kolesové tance, trvá 5 min.

V krčme, spevácky a tanečný zábavný program na 2 páry, trvá 5 min. – rozkazovačky a tanec pred muzikou.

Spevácke vstupy, ženské alebo mužské piesne z Bacúcha.

Na Jána, zvykový a tanečný program, na 9 párov.

Plánujeme nacvičiť: 

Čučoriedky, ženský scénický program.
Salaš, tanečný zábavný program, na 9 párov.
Pytliak, mužský tanečný zábavný program.